Porovnanie životného poistenia

Životné poistenie je poistením, ktoré chráni to najcennejšie – nás, rodinu a to v časoch, keď to potrebujeme najviac. Základom správne nastaveného životného poistenia je krytie rizík vyplývajúcich zo života. Či už sa jedná o krytie príjmu počas dlhodobej PN, náhradu za liečenie úrazu, finančná pomoc v prípace invadility alebo splatenie úverov a zabezpečenie rodiny v prípade úmrtia,to všetko je základo správne nastaveného živtného poistenia.

Nezáväzná ponuka na mieru

Nahlásiť poistnú udalosť

Vypovedať poistnú zmluvu

Revízia a správa zmluvy

Spolupracujeme

Štatistiky za rok 2021

0 %
Zmlúv uzatvorených online
0 %
Udalostí nahlásených online
0 %
Žiadostí vybavených online

Vypracujeme Vám ponuku na mieru

Mať správne nastavené životné poistenie nie je jednoduché a neexistuje jednotné nastavenie pre každého. Neváhajte preto vyplniť náš formulár a získať tak ponuku šitú presne na mieru. Správne nastavené životné poistenie Vás chráni, keď to potrebujete najviac.

O životnom poistení

Životné poistenie je poistením, ktoré chráni to najcennejšie – nás, rodinu a to v časoch, keď to potrebujeme najviac. Základom správne nastaveného životného poistenia je krytie rizík vyplývajúcich zo života. Či už sa jedná o krytie príjmu počas dlhodobej PN, náhradu za liečenie úrazu, finančná pomoc v prípace invadility alebo splatenie úverov a zabezpečenie rodiny v prípade úmrtia,to všetko je základo správne nastaveného živtného poistenia.

Vybrať životné poistenie nie je jednoduché. Preto nás neváhajte kontaktovať. Vyplňe krátky formulár, kde získame všetky potrebné informácie pre vypracovanie komplexnej ponuky, ktorú Vám aj s detailným rozpisom doručíme na Váš e-mail. 

Čo zohladniť pri výbere:

– Výluky z poistenia
– Rozsah poistenia
– Výšku poistného
– Výšku poistných súm

Finančné sprostredkovanie vykonávame v pozícii podriadeného finančného agenta na základe zmluvy o finančnom sprostredkovaní v zmysle § 9 zákona so samostatným finančným agentom spoločnosťou Finportal, a.s.

Korešpondenčná adresa:
J&M Insurance, s.r.o.
Dunajská 8,
811 08 Bratislava – Staré Mesto

E-mail:
mikus@poistenievyhodne.sk