Správa a revízia zmlúv

Servis poskytovaný k zmluvám je veľmi dôležitou súčasťou služieb poskytovaných našim klientom.
Záleží nám na tom, aby naši klienti mali vždy prístup ku kvalitným službám, preto robíme všetko pre to, aby sme ich vedeli zabezpečiť.

Správa zmlúv

Či už potrebujete vykonať zmenu na Vašej poistnej zmluve, zaslať žiadosť do poisťovne, vypovedať poistnú zmluvu, alebo zistiť informácie z poistnej zmluvy, sme Vám vždy k dispozícii aby sme mohli Vaše požiadavky v čo najkratšom čase vybaviť. Neváhajte nás preto kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Revízia zmlúv

Revízia poistných zmlúv je dôležitou súčasťou služieb poskytovaných našim klientom. Správne nastavenie poistných rizík a výška poistných súm sú kľúčové. Len s výhodným poistením môžete byť pripravený na všetko. Ak si nie ste istý, či Vaša poistná zmluva kryje riziká, ktoré požadujete, neváhajte nás kontaktovať ohľadom bezplatnej konzultácie a my sa na Vašu poistnú zmluvu pozrieme.

Spolupracujeme

Štatistiky za rok 2021

0 %
Zmlúv uzatvorených online
0 %
Udalostí nahlásených online
0 %
Žiadostí vybavených online

Finančné sprostredkovanie vykonávame v pozícii podriadeného finančného agenta na základe zmluvy o finančnom sprostredkovaní v zmysle § 9 zákona so samostatným finančným agentom spoločnosťou Finportal, a.s.

Korešpondenčná adresa:
J&M Insurance, s.r.o.
Dunajská 8,
811 08 Bratislava – Staré Mesto

E-mail:
mikus@poistenievyhodne.sk