Porovnanie poistenia zodpovednosti a uzatvorenie zmluvy

Prinášame Vám možnosť porovnať poistenie zodpovednosti voči zamestnávateľovi a získať tak ponuku všetkých poisťovní na jednom mieste.

 • Ponuka bez zadania kontaktu
 • Možnosť voľby pripoistení
 • Porovnanie do pár minút
 • Dokumenty ihneď na e-mail
 • Platnosť uhradením poistného

Porovnať poistenie zodpovednosti

Nahlásiť poistnú udalosť

Vypovedať poistnú zmluvu

Individuálna ponuka poistenia

Spolupracujeme

Štatistiky za rok 2021

0 %
Zmlúv uzatvorených online
0 %
Udalostí nahlásených online
0 %
Žiadostí vybavených online

Nie ste si istý? Neváhajte nás kontaktovať!

Vybrať to správne poistenie zodpovednosti nemusí byť pre každého jednoduché. Preto nás neváhajte kontaktovať, ak chcete poradiť či už s najvýhodnejším základným poistením, alebo chcete aby Vaše poistenie obsahovalo širšie krytie a vy si tak boli istý, že máte presne to, čo potrebujete.

O poistení zodpovednosti

Ako uzatvoriť poistenie online

 • Zadajte do kalkulačky základné údaje
 • Vyberte najvýhodnejšiu ponuku
 • Doplňte základné osobné údaje
 • Skontrolujte a potvrďte zadané údaje
 • Všetky dokumenty prídu na Váš e-mail
 • Uhraďte poistné a pracujte bez starostí.
 • Po úhrade Vám dokumenty zašleme poštou.

Čo je poistenie zodpovednosti

Poistenie predstavuje ochranu pred škodou, ktorú môže zamestnanec spôsobiť zamestnávateľovi pri výkone svojho povolania. Ide o neúmyselné škody na majetku, alebo zdraví či živote, za ktoré zamestnanec zodpovedá podľa Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka, Zákona o štátnej službe, alebo iných právnych predpisov upravujúcich vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Čo je možné pripoistiť

V rámci toho poistenia je možné pripoistiť škodu:
– na zverenom majetku zamestnávateľa
– na zverených či prepravovaných veciach
– chybne vykonanej služby či práce
– škoda na zverenom vozidle

Čo poistenie nekryje

Krytá nie je napríklad zodpovednosť za zverenú hotovosť, zodpovednosť pri ktorej poistený zodpovedá za škodu fyzickej osobe, ktorou je príbuzný alebo osobe v spoločnej domácnosti pri právnickej osobe,  v ktorej má poistený manželskú účasť a tiež napríklad škoda pri požití alkoholu.

Pre koho je poistenie určené

Poistenie je určené pre osoby v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere, alebo vo vzťahu založenom dohodami o prácach. Zamestnanec, ktorý si chce uzatvoriť poistenie zodpovednosti musí byť vo vzťahu s právnickou, alebo fyzickou osobou sídliacou na území Slovenskej republiky.

Hlásenie poistnej udalosti

Hlásenie poistnej udalosti je potrebné vykonať bez zbytočného odkladu. Poistnú udalosť môžete nahlásiť v sekcii Hlásenie poistných udalostí, kde si môžete vybrať z možností nahlásiť poistnú udalosť prostredníctvom online formulára alebo telefonicky. V prípade, že si neviete rady neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára a škodu nahlásime spoločne.

Výpoveď poistnej zmluvy

Najneskôr šesť týždňov pred výročím zmluvy je poistenie zodpovednosti možné vypovedať a zmeniť tak súčasné poistenie.  Výpoveď musí byť poistníkom podpísaná a doručená do poisťovne.

Finančné sprostredkovanie vykonávame v pozícii podriadeného finančného agenta na základe zmluvy o finančnom sprostredkovaní v zmysle § 9 zákona so samostatným finančným agentom spoločnosťou Finportal, a.s.

Korešpondenčná adresa:
J&M Insurance, s.r.o.
Dunajská 8,
811 08 Bratislava – Staré Mesto

E-mail:
mikus@poistenievyhodne.sk