Tieto webové stránky používajú na poskytovanie svojich služieb súbory Cookies. Používaním týchto webových stránok s použitím súborov Cookies súhlasíte. Viac informácií

POROVNANIE POISTENIA ZODPOVEDNOSTI A UZATVORENIE ZMLUVY

Prinášame Vám možnosť porovnať poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi a získať tak ponuku všetkých poisťovní na jednom mieste. Toto porovnanie poistenia zodpovednosti za škodu získate bez toho, aby ste museli zadať akékoľvek kontaktné alebo osobné údaje. V ponuke si tiež môžete zvoliť pripoistenia tak, aby poistenie spĺňalo presne Vaše požiadavky. Následne stačí len kliknúť na "VYBRAŤ", zadať posledné údaje a po záverečnej kontrole údajov už len kliknúť na "DOKONČIŤ". Porovnanie poistenia zodpovednosti a uzatvorenie poistnej zmluvy môžete tak urobiť z pohodlia Vášho domova. Návrh poistnej zmluvy spolu so všetkými prislúchajúcimi dokumentmi Vám prídu na e-mail. Poistenie je platné uhradením poistného.

NIE STE SI ISTÝ? NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ!

Vybrať to správne poistenie zodpovednosti nemusí byť pre každého jednoduché. Preto nás neváhajte kontaktovať, ak chcete poradiť či už s najvýhodnejším základným poistením, alebo chcete aby Vaše poistenie obsahovalo širšie krytie a vy si tak boli istý, že máte presne to, čo potrebujete V sekcii "online pobočka" si tiež s nami môžete dohodnúť ONLINE STRETNUTIE. Chceme zabezpečiť, aby všetko prebehlo hladko a k Vašej spokojnosti, pretože to je náš cieľ.

Čo získate?

  • Najvýhodnejšie poistenie
  • Hlásenie poistných udalostí
  • Riešenie žiadostí
  • Komunikácia s poisťovňou
  • Pravidelná správa zmluvy
  • Pravidelná revízia zmluvy
  • Všetko vybavíme za Vás

Otázky a odpovede

Čo je poistenie zodpovednosti voči zamestnávateľovi

Poistenie predstavuje ochranu pred škodou, ktorú môže zamestnanec spôsobiť zamestnávateľovi pri výkone svojho povolania. Ide o neúmyselné škody na majetku, alebo zdraví či živote, za ktoré zamestnanec zodpovedá podľa Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka, Zákona o štátnej službe, alebo iných právnych predpisov upravujúcich vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

V rámci toho poistenia je možné pripoistiť škodu:
- na zverenom majetku zamestnávateľa
- na zverených či prepravovaných veciach
- chybne vykonanej služby či práce
- škoda na zverenom vozidle

Čo poistenie nekryje

Krytá však nie je zodpovednosť za zverenú hotovosť, zodpovednosť pri ktorej poistený zodpovedá za škodu fyzickej osobe, ktorou je príbuzný alebo osobe v spoločnej domácnosti pri právnickej osobe,  v ktorej má poistený manželskú účasť a tiež napríklad pri požití alkoholu.

Pre koho je poistenie určené

Poistenie je určené pre osoby v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere, alebo vo vzťahu založenom dohodami o prácach. Zamestnanec, ktorý si chce uzatvoriť poistenie zodpovednosti musí byť vo vzťahu s právnickou, alebo fyzickou osobou sídliacou na území slovenskej republiky.

Chcete poradiť?
Chat