Porovnanie poistenia bývania a uzatvorenie zmluvy

Prinášame Vám možnosť porovnať cestovné poistenie a získať tak ponuku poisťovní na jednom mieste.

 • Ponuka bez zadania kontaktu
 • Možnosť voľby pripoistení
 • Porovnanie do pár minút
 • Všetky dokumenty ihneď na e-mail
 • Platnosť uhradením poistného

Porovnať poistenie bývania

Nahlásiť poistnú udalosť

Vypovedať poistnú zmluvu

Individuálna ponuka poistenie

Spolupracujeme

Štatistiky za rok 2021

0 %
Zmlúv uzatvorených online
0 %
Udalostí nahlásených online
0 %
Žiadostí vybavených online

Nie ste si ístý? neváhajte nás kontaktovať!

Vybrať poistenie svojho bývania nemusí byť pre každého jednoduché. Neváhajte nás kontaktovať, ak chcete poradiť či už s najvýhodnejším základným poistením, alebo chcete poradiť s výberom niektorého z pripoistení.

O poistení bývania

Ako uzatvoriť poistenie bývania

 • Zadaj do kalkulačky poistenia bývania základné údaje
 • Vyber najvýhodnejšiu ponuku, ktorá spĺňa požiadavky
 • Zadaj základné osobné údaje pre uzatvorenie zmluvy
 • Skontroluj a potvrď údaje zadané do kalkulačky
 • Všetky dokumenty s údajmi pre úhradu prídu na e-mail
 • Teraz už len uhraď poistné a začni bývať bez starostí.
 • Po uhradení poistného zašleme dokumenty poštou.

Čo je poistenie nehnuteľnosti

Poistenie bývania je poistením, ktoré chráni z majetku to najcennejšie – Váš DOMOV. Poistenie sa vzťahuje na poistenie domu alebo bytu v osobnom vlastníctve. K základným rizikám ako živel, ktorý kryje napr. výbuch, krupobitie, požiar alebo zosuv pôdy, je možné dojednať pripoistenia respektíve vyššie balíky poistenia, ktoré kryjú vandalizmus, sklá, krádež, (platné v prípade prekonania pevnej prekážky zlodejom) elektromotory a zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti, alebo zodpovednosť členov domácnosti. Pripoistiť je tiež možné samostatne stojace budovy ako napríklad altán, garáž, hospodárska budova, bazén, studňa a pod..

Ponuky v našej kalkulačke sú nastavené na najvyššie balíky, ktoré poisťovne poskytujú. Po rozkliknutí políčka „detail“ sa dozviete viac o podmienkach krytia. 

Čo je poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti (zariadenia) – to je všetok majetok, ktorý otočením domu, alebo bytu hore nohami vypadne ako nábytok, oblečenie, práčka, chladnička a ďalšie… Základným poistením je napríklad združený živel ako v prípade nehnuteľnosti. Pripoistiť tiež možno elektromotory, sklá, pomníky a mnohé ďalšie. Orientácia v širokej škále produktov je náročná, preto ak si nie ste výberom vhodného poistenia istý, kontaktujte nás.

Čo je poistná suma

Poistnú sumu si určuje poistník pri uzatvorení poistnej zmluvy. Ak nie je v zmluve uvedené inak, je poistná suma limitom poistného plnenia. Správne stanovená poistná suma by sa mala rovnať poistnej hodnote nehnuteľnosti. Poistnou hodnotou nehnuteľnosti je jej nová cena (bez hodnoty pozemku). Správne stanovená poistná suma je suma, za ktorú si klient v prípade poistnej udalosti pri ktorej príde k úplnému zničeniu nehnuteľnosti bude môcť dať postaviť na kľúč porovnateľnú nehnuteľnosť. Poistná suma uvedená v poistnej zmluve by mala byť rovnaká ako poistná hodnota.

Spoluúčasť

Poistenie sa dá dojednať s rôznou výškou spoluúčasti. Je to suma, ktorou sa klient podieľa na škode. My našim klientom vždy odporúčame pevnú spoluúčasť (fixnú napr. 50 €) alebo nulovú.

 

Príklad: Silný vietor poškodí strechu a spôsobí tak škodu 7.000 €. V poistnej zmluve, je dojednaná spoluúčasť 100 €, ktorou sa podieľate na výške škody. Poisťovňa odráta túto spoluúčasť z výšky poistného plnenia a vyplatí Vám 6.900 €. Ak by ste mali v poistnej zmluve dojednanú nulovú spoluúčasť, poisťovňa Vám vyplatí celých 7.000 €

Postup pri škode

Nahlásiť poistnú udalosť je potrebné bez zbytočného odkladu. Preto ak nastane poistná udalosť, neváhajte kedykoľvek kontaktovať poisťovňu prostredníctvom klientskej linky alebo neváhajte kontaktovať nás a škodu nahlásime spoločne. Kontakty do poisťovní nájde te v sekcii Hlásenie poistných udalostí

Výpoveď zmluvy

Najneskôr šesť týždňov pred výročím zmluvy je poistenie nehnuteľnosti a domaćnosti možné vypovedať a zmeniť tak súčasné poistenie.  Výpoveď musí byť poistníkom podpísaná a doručená do poisťovne.

Poistenie je tiež možné vypovedať z dôvodu predaja nehnuteľnosti. Výpoveď poistnej zmluvy si môžete nechať vygenerovať v našej sekcii Výpoveď poistnej zmluvy

Finančné sprostredkovanie vykonávame v pozícii podriadeného finančného agenta na základe zmluvy o finančnom sprostredkovaní v zmysle § 9 zákona so samostatným finančným agentom spoločnosťou Finportal, a.s.

Korešpondenčná adresa:
J&M Insurance, s.r.o.
Dunajská 8,
811 08 Bratislava – Staré Mesto

E-mail:
mikus@poistenievyhodne.sk