Porovnanie PZP online

Prinášame Vám možnosť porovnať povinné zmluvné poistenie a získať tak ponuku všetkých poisťovní na jednom mieste.

 • Ponuka bez zadania kontaktu
 • Možnosť voľby pripoistení
 • Porovnanie PZP do pár minút
 • Zelená karta ihneď na e-mail
 • Platnosť uhradením poistného

Online PZP

Hlásenie škôd

Výpoveď zmluvy

Dohlásenie EČV

BaBaBaBaBaCACACA
BaBaBaBaBaCACACA
BaBaBaBaBaCACACA

O povinnom zmluvnom poistení

Ako uzatvoriť PZP

 • Zadaj do kalkulačky PZP základné údaje o  vozidle
 • Vyberte najvýhodnejšiu ponuku
 • Zadaj základné osobné údaje pre uzatvorenie zmluvy
 • Skontroluj a potvrď údaje zadané do kalkulačky
 • V prípade výpovede k výročiu môžeš vygenerovať výpoveď
 • Návrh zmluvy spolu so zelenou kartou prídu na e-mail
 • Teraz už len uhraď poistné a môžeš vyraziť
 • Po uhradení poistného  zašleme dokumenty poštou.

Kto musí uzatvoriť PZP

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) je zo zákona povinný uzatvoriť každý držiteľ motorového vozidla podliehajúceho evidencii motorových vozidiel v Slovenskej republike.

Kedy musím uzatvoriť PZP

Poistenie je potrebné uzatvoriť už pred odhlásením vozidla na nového držiteľa resp. pred jeho prvým použitím pri novom vozidle  alebo pred priamym prepisom na nového držiteľa.

Čo získam

Poistením motorového vozidla vzniká poistenému  právo, aby v prípade poistnej udalosti za neho poisťovňa uhradila škody vzniknuté poškodením, zničením veci, ušlého zisku poškodeného, náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov poškodeným a tiež škodu na zdraví a náklady pri usmrtení.

Postup pri nehode

Vznik škodovej udalosti je poistený povinný oznámiť poisťovateľovi do 15 dní, ak škodová udalosť vznikla na území SR a 30 dní, ak vznikla mimo územia SR.
Pri škodovej udalosti sú účastníci povinný spísať záznam o dopravnej nehode, ktorý je poistený povinný nosiť vo vozidle. Ak odhadovaná škoda presahuje 3990 €, alebo sa účastníci nevedia dohodnúť na vine, je potrebné privolať políciu.

Výpoveď PZP

Najneskôr šesť týždňov pred výročím zmluvy je povinné zmluvné poistenie možné vypovedať a zmeniť tak súčasné poistenie.  Výpoveď musí byť poistníkom podpísaná a doručená do poisťovne.
Poistenie je tiež možné vypovedať zmenou držiteľa vozidla (I keď je výpoveď do poisťovne doručená neskôr, poistenie sa vždy ruší spätne ku dňu prepisu). To isté platí v prípade vyradenia motorového vozidla z evidencie vozidiel.

Zelená karta

Zelená karta slúži ako potvrdenie o poistení na území Slovenskej republiky a tiež v zahraničí. Od 1. októbra 2019 je biela karta zrušená a poistenie sa tak preukazuje len zelenou kartou.