Tieto webové stránky používajú na poskytovanie svojich služieb súbory Cookies. Používaním týchto webových stránok s použitím súborov Cookies súhlasíte. Viac informácií

Porovnanie PZP a uzatvorenie zmluvy

Prinášame Vám možnosť si porovnať povinné zmluvné poistenie a získať tak ponuku všetkých poisťovní na jednom mieste. Porovnanie PZP získate bez toho, aby ste museli zadať akékoľvek kontaktné alebo osobné údaje. V ponuke si tiež môžete zvoliť pripoistenia tak, aby poistenie spĺňalo presne Vaše požiadavky. Následne stačí len kliknúť na "VYBRAŤ", zadať posledné údaje a po záverečnej kontrole údajov už len kliknúť na "DOKONČIŤ". Porovnanie PZP a uzatvorenie poistnej zmluvy môžete tak urobiť z pohodlia Vášho domova. Návrh poistnej zmluvy spolu so všetkými prislúchajúcimi dokumentmi vrátane zelenej karty Vám prídu na e-mail. Poistenie je platné uhradením poistného.

Mieste si istý? Neváhajte nás kontaktovať

Vybrať povinné zmluvné poistenie nemusí byť pre každého jednoduché. Preto nás neváhajte kontaktovať, ak chcete poradiť či už s najvýhodnejším základným poistením, alebo chcete poradiť s výberom niektorého z pripoistení. Taktiež si s nami môžete dohodnúť online stretnutie alebo telefonický hovor v sekcii "online pobočka". V prípade, že si zvolíte niektoré z pripoistení Vám poskytneme pomoc pri fotodokumentácii vozidla a zabezpečíme, aby všetko prebehlo hladko a k Vašej spokojnosti, pretože to je náš cieľ.

Čo získate?

 • Najvýhodnejšie poistenie
 • Hlásenie poistných udalostí
 • Riešenie žiadostí
 • Komunikácia s poisťovňou
 • Pravidelná správa zmluvy
 • Pravidelná revízia zmluvy
 • Všetko vybavíme za Vás

O povinnom zmluvnom poistení

Ako na uzatvorenie PZP online

 • Zadáte do kalkulačky PZP základné údaje o Vašom vozidle
 • Vyberiete najvýhodnejšiu ponuku, ktorá spĺňa Vaše požiadavky
 • Zadáte základné osobné údaje pre uzatvorenie zmluvy
 • Skontrolujete a potvrdíte údaje zadané do kalkulačky
 • Návrh zmluvy spolu so zelenou kartou prídu na Váš e-mail
 • Teraz už len uhradíte poistné a môžete vyraziť
 • Po uhradení poistného Vám dokumenty zašleme poštou.

Kto si musí uzatvoriť PZP

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) je zo zákona povinný uzatvoriť každý držiteľ motorového vozidla podliehajúceho evidencii motorových vozidiel v Slovenskej republike.

Kedy si musím uzatvoriť PZP

Poistenie je potrebné uzatvoriť už pred odhlásením vozidla na nového držiteľa resp. pred jeho prvým použitím pri novom vozidle  alebo predpriamym prepisom na nového držiteľa.

Čo získam uzatvorením PZP

Poistením motorového vozidla vzniká poistenému  právo, aby v prípade poistnej udalosti za neho poisťovňa uhradila škody vzniknuté poškodením, zničením veci, ušlého zisku poškodeného, náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov poškodeným a tiež škodu na zdraví a náklady pri usmrtení.

Čo ak nastane poistná udalosť

Vznik škodovej udalosti je poistený povinný oznámiť poisťovateľovi do 15 dní, ak škodová udalosť vznikla na území SR a 30 dní, ak vznikla mimo územia SR.

Pri škodovej udalosti sú účastníci povinný spísať záznam o dopravnej nehode, ktorý je poistený povinný nosiť vo vozidle. Ak odhadovaná škoda presahuje 3990 € alebo sa účastníci nevedia dohodnúť na vine, je potrebné privolať políciu.

Výpoveď povinného zmluvného poistenia

Najneskôr šesť týždňov pred výročím zmluvy je povinné zmluvné poistenie možné vypovedať a zmeniť tak súčasné poistenie.  Výpoveď musí byť poistníkom podpísaná a doručená do poisťovne.

Poistenie je tiež možné vypovedať zmenou držiteľa vozidla (I keď je výpoveď do poisťovne doručená neskôr, poistenie sa vždy ruší spätne ku dňu prepisu). To isté platí v prípade vyradenia motorového vozidla z evidencie vozidiel.

Zelená karta

Zelená karta slúži ako potvrdenie o poistení na území slovenskej republiky a tiež v zahraničí. Od 1. októbra 2019 je biela karta zrušená a poistenie sa tak preukazuje len zelenou kartou.

Chcete poradiť?
Chat