Korešpondenčná adresa:
J&M Insurance, s.r.o.
Dunajská 8.
811 08 Bratislava

E-mail:
mikus@poistenievyhodne.sk