Porovnanie havarijného poistenia a uzatvorenie zmluvy

Prinášame Vám možnosť porovnať havarijné poistenie a získať tak ponuku poisťovní na jednom mieste.

 • Ponuka bez zadania kontaktu
 • Možnosť voľby pripoistení
 • Porovnanie do pár minút
 • Dokumenty ihneď na e-mail
 • Platnosť uhradením poistného

Porovnať havarijné poistenie

Nahlásiť poistnú udalosť

Vypovedať poistnú zmluvu

Individuálna ponuka poistenia

Spolupracujeme

Štatistiky za rok 2021

0 %
Zmlúv uzatvorených online
0 %
Udalostí nahlásených online
0 %
Žiadostí vybavených online

Nie ste si istý? Neváhajte nás kontaktovať!

Vybrať havarijné poistenie nie je jednoduché. Preto nás neváhajte kontaktovať, ak chcete poradiť či už s výberom poisťovne, poistných rizík alebo v prípade akýchkoľvek iných otázok.

O havarijnom poistení

Ako uzatvoriť poistenie online

 • Zadaj do kalkulačky základné údaje
 • Vyber najvýhodnejšiu ponuku
 • Doplň základné osobné údaje
 • Skontroluj a potvrď zadané údaje
 • Všetky dokumenty prídu na e-mail
 • Uhraď poistné a nafoť vozidlo
 • Sadni do auta a jazdi bez starostí
 • Po úhrade dokumenty zašleme poštou

Čo je havarijné poistenie

Havarijné poistenie motorového vozidla alebo inak povedané KASKO je dobrovoľné a uzatvára sa pre prípad havárie (stret vozidla s inými účastníkmi cestnej premávky, alebo náraz na akúkoľvek prekážku), stretu so zverou, poškodenia skiel, živelných udalostí, vandalizmu a odcudzenia vozidla. Klient si tiež môže dojednať pripoistenie úrazu prepravovaných osôb, batožiny, náhradného vozidla, asistenčných služieb, alebo skiel (s nižšou spoluúčasťou).

Na akú hodnotu vozidlo poistiť

Poistenie motorového vozidla sa dojednáva na novú hodnotu vozidla – to znamená, že vozidlo sa poisťuje na hodnotu podľa nadobúdacej faktúry bez uplatnených zliav, alebo ak nie je vozidlo nové podľa ocenenia vozidla (toto ocenenie si kalkulačka urobí sama), alebo na časovú hodnotu vozidla (trhová hodnota vozidla). Pri jazdených vozidla, ktorých hodnota ako nových bola cca nad 25.000, odporúčame nás konaktovať a ponuku spolu s uzatvorením zmluvy urobíme spoločne.

Čo je spoluúčasť

Poistenie sa dá dojednať s rôznou výškou spoluúčasti. Spoluúčasť je suma, ktorou sa klient podieľa na výške škody. My našim klientom vždy odporúčame pevnú spoluúčasť (fixnú napr. 100 €) alebo nulovú , bez percentuálnej spoluúčasti.

Postup pri nehode

Pri škodovej udalosti sú účastníci povinný spísať záznam o dopravnej nehode, ktorý je poistený povinný nosiť vo vozidle. Ak odhadovaná škoda presahuje 3990 € alebo sa účastníci nevedia dohodnúť na vine, je potrebné privolať políciu.

Výber poisťovne

Pri havarijnom poistení odporúčame zvážiť výber poisťovne nie len podľa ceny. Klientom odporúčame na základe kvality a rýchlosti likvidácie: Allianz, Union, Generali, ČSOB, Uniqa.

PZP a Havarijné poistenie spolu

V prípade uzatvárania PZP aj Havarijného poistenia naraz Vám odporúčame nás kontaktovať, nakoľko Vám v takomto prípade vieme v niektorých poisťovniach uplatniť individuálne zľavy.

Výpoveď poistnej zmluvy

Najneskôr šesť týždňov pred výročím zmluvy je havarijné poistenie možné vypovedať a zmeniť tak súčasné poistenie.  Výpoveď musí byť poistníkom podpísaná a doručená do poisťovne.

Poistenie je tiež možné vypovedať zmenou držiteľa vozidla (I keď je výpoveď do poisťovne doručená neskôr, poistenie sa vždy ruší spätne ku dňu prepisu). To isté platí v prípade vyradenia motorového vozidla z evidencie vozidiel.

Hlásenie poistnej udalosti

Hlásenie poistnej udalosti je potrebné vykonať bez zbytočného odkladu. Poistnú udalosť môžete nahlásiť v sekcii Hlásenie poistných udalostí, kde si môžete vybrať z možností nahlásiť poistnú udalosť prostredníctvom online formulára alebo telefonicky. V prípade, že si neviete rady neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára a škodu nahlásime spoločne.

Finančné sprostredkovanie vykonávame v pozícii podriadeného finančného agenta na základe zmluvy o finančnom sprostredkovaní v zmysle § 9 zákona so samostatným finančným agentom spoločnosťou Finportal, a.s.

Korešpondenčná adresa:
J&M Insurance, s.r.o.
Dunajská 8,
811 08 Bratislava – Staré Mesto

E-mail:
mikus@poistenievyhodne.sk