Tieto webové stránky používajú na poskytovanie svojich služieb súbory Cookies. Používaním týchto webových stránok s použitím súborov Cookies súhlasíte. Viac informácií

AKO SA SPRÁVAŤ PRI NEHODE?

Dopravná nehoda je jednou z udalostí, ktorú by z nás najradšej nikto nezažil. Viete však, čo máte robiť, ak taká situácia nastane? 

Pri dopravnej nehode je (i keď sa to ľahko hovorí) dôležité zachovať chladnú hlavu.
V prvom rade skontrolujte seba a spolucestujúcich. V prípade, že necítite benzín/naftu, zapnite výstražné svetlá. Oblečte si reflexnú vestu a pomôžte spolucestujúcim dostať sa na bezpečné miesto mimo nehody ideálne za zvodidlá, alebo krajnicu. V prípade, že je niekto z účastníkov zranený kontaktujte okamžite záchrannú službu na telefónnom čísle 155 alebo 112. Odporúčame skôr volať priamo jednotlivé záchranné zložky na konkrétnych telefónnych číslach, nakoľko na linke 112 Vás operátor aj tak prepojí. Je dôležité, aby ste detailne popísali kde sa nachádzate a stav zranených osôb. Pozorne počúvajte a postupujte podľa pokynov operátora záchrannej služby. 
Prioritou je tiež zabezpečenie miesta nehody, aby sa zabránilo ohrozeniu ďalších účastníkov cestnej premávky. Je potrebné umiestniť výstražný trojuholník vo vzdialenostiach 50 m, v prípade ak sa nehoda stala na diaľnici 100 m od miesta nehody.
Vyhnite sa akémukoľvek konaniu, ktoré by mohlo viesť k ujme pri vyšetrovaní dopravnej nehody, najmä ak sa jedná o premiestňovanie vozidiel. Ak je situácie nevyhnutná, pred manipuláciou vyznačte situáciu čo najdetailnejšie alebo vyhotovte fotodokumentáciu miesta nehody. Políciu treba kontaktovať na telefónnom čísle 158, alebo taktiež 112.

Okrem situácie, kedy prišlo k zraneniam či úmrtiu účastníkov nehody je potrebné volať políciu aj v týchto prípadoch:
- účastníci nehody sa nevedia dohodnúť kto je vinníkom nehody
- vzniknutá hmotná škoda odhadom prevyšuje sumu 3990 €
- bol pri nehode poškodený majetok tretích osôb  (aj napr. cesta nehnuteľnosť a pod.)
- vodič jedného zo zúčastnených vozidiel je pod vplyvom alkoholu, alebo návykových látok
- v prípade že máte uzatvorené havarijné poistenie, odporúčame políciu privolať aj v prípade nižších škôd.     Správa od polície môže byť dôležitou pri posudzovaní vplyvu škodovej udalosti na Váš bezškodový priebeh a   tak aj na výšku poistného v nadchádzajúcich obdobiach.
- ak účastník nehody nezastavil vozidlo a utiekol, odmieta preukázať totožnosť, alebo neposkytol údaje o   poistení
- vinník nie je známy

Každú dopravnú nehodu je potrebné zdokumentovať . Povinnosťou je vypísať tlačivo "správa o nehode". Je dôležité, aby boli vyplnené všetky údaje a nezabudnite nakresliť priebeh nehody. Vypíšte poškodenia vozidiel a nezabudnite správu o nehode podpísať. 
Vyhotovte fotografie miesta nehody a rozsah vzniknutých škôd. Čo najskôr po nehode kontaktujte poisťovňu a nahláste škodovú udalosť. 
Vinník je povinný nahlásiť udalosť do svojej poisťovne do 15 dní od dátumu vzniku poistnej udalosti ak sa stala na území SR a do 30 dní ak sa stala v zahraničí. Poškodený hlási poistnú udalosť do poisťovne vinníka. V prípade ak má poškodený havarijné poistenie, odporúčame nahlásiť poškodenému poistnú udalosť zo svojho havarijného poistenia, pričom v hlásení uvedie vinníka. Poškodenému sa tak nezapočíta do havarijného poistenia škoda a nenavýši poistné, nakoľko si škodu jeho poisťovňa refunduje od poisťovne vinníka. Poškodený má tak kľudnú hlavu, pretože poškodenie bude mať zaplatené pekne v plnom rozsahu. Často sa stretávame práve s problémom, že z PZP vinníka nedostane poškodený poistné plnenie v takej výške, ako sú skutočné náklady na opravu. 

Základom bezpečnej premávky je bezpečná a zodpovedná jazda. Dávajme prosím na seba pozor. Prísť o 5 minút neskôr do práce alebo domov môže zachrániť život Vám aj ostatným. 

Na záver článku ešte pre osvieženie pamäte čísla na záchranné zložky:
158 – Polícia (8- ako policajné putá)
150 – Hasiči (0- ako jazero, z ktorého hasiči čerpajú vodu)
155 – Záchranka (5- ako invalidný vozík)
112 - Spoločná tiesňová linka

Chcete poradiť?
Chat